Rekrutacja

Etapy rekrutacji

  1. Przesłanie aktualnego CV
  2. Wywiad telefoniczny z wybranymi Kandydatami
  3. Rozmowa rekrutacyjna z Działem HR – spotkanie z Kandydatem ma na celu zbadanie motywacji do podjęcia pracy, potrzeb rozwojowych oraz dotychczasowego doświadczenia zawodowego. Przy niektórych stanowiskach przeprowadzane są również testy kompetencyjne oraz scenki sprzedażowe.
  4. Rozmowa rekrutacyjna z Kierownikiem Działu – spotkanie z Kierownikiem Działu ma na celu zbadanie kompetencji wybranego Kandydata i jego predyspozycji do danej roli w organizacji. Na niektóre stanowiska rozmowa z Działem HR i Działem zgłaszającym wakat odbywa się w ramach jednego etapu.
  5. Referencje – na stanowiska wyższe i specjalistyczne zbieramy referencje dotyczące wybranego Kandydata.
  6. Oferta Pracy – jeśli Kandydat przejdzie pomyślnie wszystkie poprzednie etapy rekrutacji, Dział HR składa Ofertę Pracy wybranemu Kandydatowi.
  7. Zatrudnienie i podpisanie umowy z wybranym Kandydatem
Zatrudnienie i podpisanie umowy

Dołącz do nas, jeśli:

  • chcesz mieć realny wpływ na swoje miejsce pracy i rozwój organizacji
  • jesteś kreatywny i przedsiębiorczy
  • jesteś nastawiony na relacje i chcesz wspólnie z nami tworzyć przyjazną atmosferę

Lista Ogłoszeń

Drogi Kandydacie, aplikując na ogłoszenia opublikowane na naszej stronie WWW (www.cartrack.pl) w zakładce „Pracuj z nami” („Lista ogłoszeń”) wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Cartrack Polska Sp. z o. o. danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. Twój wizerunek, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m. in. Twoje imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzamy na podstawie niniejszej, dobrowolnej zgody. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych, kontaktując się z nami pod adresem HR@cartrack.pl. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest Cartrack Polska Sp. z o. o.

Wszelkie aplikacje/życiorysy, które trafią do nas z innego źródła niż przez wyżej wyszczególnioną zakładkę „Pracuj z nami”, np. poprzez e-mail, nie zawierające odpowiedniej klauzuli i zgody, nie będą przetwarzane oraz ulegną zniszczeniu. Dlatego wysoce rekomendowane jest aplikowanie na ogłoszenia poprzez zakładkę „Pracuj z nami”. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mailowym HR@cartrack.pl.