Rekrutacja

Etapy rekrutacji

  1. Przesłanie aktualnego CV
  2. Wywiad telefoniczny z wybranymi Kandydatami
  3. Rozmowa rekrutacyjna z Działem HR – spotkanie z Kandydatem ma na celu zbadanie motywacji do podjęcia pracy, potrzeb rozwojowych oraz dotychczasowego doświadczenia zawodowego. Przy niektórych stanowiskach przeprowadzane są również testy kompetencyjne oraz scenki sprzedażowe.
  4. Rozmowa rekrutacyjna z Kierownikiem Działu – spotkanie z Kierownikiem Działu ma na celu zbadanie kompetencji wybranego Kandydata i jego predyspozycji do danej roli w organizacji. Na niektóre stanowiska rozmowa z Działem HR i Działem zgłaszającym wakat odbywa się w ramach jednego etapu.
  5. Referencje – na stanowiska wyższe i specjalistyczne zbieramy referencje dotyczące wybranego Kandydata.
  6. Oferta Pracy – jeśli Kandydat przejdzie pomyślnie wszystkie poprzednie etapy rekrutacji, Dział HR składa Ofertę Pracy wybranemu Kandydatowi.
  7. Zatrudnienie i podpisanie umowy z wybranym Kandydatem
Zatrudnienie i podpisanie umowy

Dołącz do nas, jeśli:

  • chcesz mieć realny wpływ na swoje miejsce pracy i rozwój organizacji
  • jesteś kreatywny i przedsiębiorczy
  • jesteś nastawiony na relacje i chcesz wspólnie z nami tworzyć przyjazną atmosferę

Lista Ogłoszeń