WARUNKI UŻYTKOWANIA

Witryna Internetowa cartrack.pl i blog blog.cartrack.pl (zwane dalej “Stroną lub Stronami”) są własnością firmy Cartrack Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pileckiego 67, 02-781 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS0000326841, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5252449653, kapitał zakładowy 2 970 000 złotych Cartrack zastrzega sobie prawo do zmiany warunków korzystania z Strony, jeżeli okaże się to konieczne.

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszelkie informacje umieszczone na Stronach, ich treść i wszystkie dane dostępne na ich temat, w tym teksty, obrazy, fotografie, rysunki, znaki graficzne dostępne oprogramowanie itp. jest własnością Cartrack Polska Sp. z o.o. i są chronione prawem autorskim zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. Zawartość stron internetowych nie może być kopiowana, zmieniana lub rozpowszechniana, chyba że wyłącznie za wyraźną, pisemną zgodą Cartrack Polska Sp. z o.o., bez wyjątków. Cartrack Polska Sp. z o.o. informuje, ze wszelkie nadużycia w tym zakresie mogą pociągać za sobą odpowiedzialność osoby, która dopuściła się nadużycia.

 

OBOWIĄZEK REJESTRACJI

Dostęp do zawartości Stron jest całkowicie bezpłatny i otwarty, nie wymaga żadnej rejestracji.

 

PROCEDURY DOSTĘPU

Aby mieć dostęp do pewnych części Stron, Użytkownik musi nabyć usługę od Cartrack Polska Sp. z o.o. i zarejestrować się przez założenie konta. Przy rejestracji Użytkownik zostanie poproszony o wybranie nazwy użytkownika i hasła. Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe i dokładne informacje w czasie rejestracji. Użytkownik zobowiązuje się także do uaktualniania podanych informacji w razie ich zmiany. W razie podania przez Użytkownika nieprawdziwych, niedokładnych lub niepełnych informacji, Cartrack Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika oraz do zawieszenia możliwości korzystania z jakichkolwiek usług oferowanych na stronach internetowych Cartrack Polska sp. z o.o..

 

OCHRONA DANYCH

Użytkownicy mogą zapoznać się z naszą polityką prywatności.

 

SKONTAKTUJ SIĘ

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z warunkami korzystania z witryny www.cartrack.pl, zapraszamy do kontaktu.

Cartrack Polska Sp. z o.o.
ul. Rtm. Pileckiego 67
02-781 Warszawa
Email: info@cartrack.pl