Cartrack Bezpieczne Auto to

 • urządzenie GPS
 • urządzenie RF – pozycjonowanie samochodu drogą radiową (system RF odporny jest na zagłuszanie, działa w przestrzeniach zamkniętych np.: kontenerach)
 • przycisk „panic” – wezwanie pomocy
 • przycisk disarm – logowanie do podróży
 • zdalne odcięcie zapłonu – poprzez sygnał RF wysyłany z Centrum Monitoringu Cartrack
 • bezpłatny, stały dostęp do certyfikowanej strony internetowej – możliwość śledzenia pojazdu w czasie rzeczywistym z historią tras 5 lat, tworzenie i zarządzanie „alertami” np.: geostrefa
 • bezpłatny, stały dostęp do aplikacji mobilnej – śledzenie pojazdu w czasie rzeczywistym na urządzeniach mobilnych
 • całodobowa infolinia i kontakt z Controlroom Cartrack dla naszych Klientów
 • Centrum Monitoringu 24 h/365 dni – reakcja na alerty: holowanie, odcięcie zasilania
 • gwarancja na urządzenia przez cały okres trwania umowy
 • własne, mobilne jednostki techniczne – montaż i wszelkie usługi techniczne związane z systemem w czasie i miejscu wskazanymi przez Klienta
 • możliwość uzyskania dodatkowych zniżek w ubezpieczeniu AC (system posiada wszystkie wymagane certyfikaty, koncesje i homologacje)

Śledzenie pojazdów

Za pośrednictwem platformy online możesz monitorować, w czasie rzeczywistym, pozycję i trasę wszystkich Twoich pojazdów, 24 godziny na dobę na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu (komputer, tablet lub smartfon).

Odzyskiwanie skradzionych pojazdów

Dzięki zintegrowanemu stałemu monitoringowi, lokalizacji w czasie rzeczywistym i za pośrednictwem systemu alertów Cartrack jest liderem w odzyskiwaniu skradzionych pojazdów.

Potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniego rozwiązania?

Pomożemy Ci je dobrać.

+ BEZPIECZNE AUTO

Jesteśmy liderem na rynku w odzyskiwaniu skradzionych pojazdów i wyposażaniu ich w systemy wspierające przeciwdziałanie kradzieży.

Cartrack szczyci się 93% skutecznością w odzyskiwaniu skradzionych pojazdów.

Cartrack Bezpieczne Auto to zintegrowany zestawu kilku elementów:

Czujnik zapłonu

Dzięki zdalnemu odczytywaniu czujnika zapłonu możliwa jest identyfikacja, czy pojazd został uruchomiony, czy też nie oraz wykrycie użycia pojazdu przez osoby nieupoważnione.

Kradzież akumulatora

W ciężkich pojazdach z akumulatorami zamontowanymi na zewnątrz, kradzież akumulatorów jest częstym zjawiskiem. Dzięki pomiarowi naładowania akumulatora w czasie rzeczywistym, firma Cartrack może wykryć kradzież akumulatorów, co skutkuje wdrożeniem procedury antykradzieżowej.

Przycisk Panic

Cartrack oferuje przycisk Panic, który w sytuacjach zagrożenia, takich jak próba kradzieży lub nagłe pogorszenie stanu zdrowia kierowcy, wysyła sygnał do naszego zespół wsparcia, który rozpoczyna stosowne procedury, po zweryfikowaniu, czy sytuacja zagrożenia faktycznie wystąpiła.

Detektor niskiego napięcia

Dzięki pomiarowi naładowania akumulatora w czasie rzeczywistym możliwe jest emitowanie alarmów o niskim poziomie baterii.