Primary Contacts

Secondary Navigation: 

Kontakt w nagłych wypadkach

Obsługa Klienta i Wsparcie

Telefon: +48 666 202 000

Email: bok@cartrack.pl

Inspektor Ochrony Danych

Katarzyna Ulasiuk-Delamare

iod@cartrack.pl.

Adres:
Cartrack Polska Sp. z o. o.; ul. rtm. W. Pileckiego 67, 02-781 Warszawa
Pracujemy:
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.
Biuro handlowe: 08:00 do 17:00 (poniedziałek – piątek)

Jak możemy Ci pomóc?

Administratorem danych osobowych jest Cartrack Polska Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie, adres: 02-271 Warszawa ul. rtm. W. Pileckiego 67, @: iod@cartrack.pl, telefon: 666 202 000, (Administrator). W Polityce Ochrony Danych, Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu.

Europe

Middle East

Americas