POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystanie ze strony www.cartrack.pt i bloga blog.cartrack.pl oznacza akceptację niniejszej polityki prywatności. Zespół Cartrack Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów bez wypowiedzenia. Dlatego zalecamy, aby regularnie zapoznawać się za zapisami polityki prywatności.

Zapewniamy, że naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Stron ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną , zwanej dalej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną”, ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”, a także Prawie telekomunikacyjnym.

KIEDY ZBIERAMY INFORMACJE OD UŻYTKOWNIKÓW?

Cartrack Polska Sp. z o.o. zbiera informacje o użytkownikach w momencie wejścia na stronę www.cartrack.pl i blog blog.cartrack.pl oraz w momencie wypełnienia formularza kontaktowego.

JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?

Cartrack Polska sp. z o.o. ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W szczególności zbierając dane osobowe wyróżniamy te spośród nich, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne, leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Wydawnictwo zależy od wyrażenia przez nią zgody.

Cartrack Polska Sp. z o.o. zbiera anonimowe oraz spersonalizowane informacje o użytkownikach. Dane osobowe, które gromadzimy mogą obejmować imię i nazwisko, e-mail, lokalizację, które będą udostępniane dobrowolnie przez użytkowników, podczas wypełniania formularza kontaktowego lub prośby o ofertę. Wszystkie dane osobowe kontrahentów, abonentów i klientów, którzy korzystają z naszej witryny będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi zasadami z gwarancją prawa do zachowania poufności.
Cartrack może również zbierać informacje nieosobowe dotyczące sprzętu wykorzystywanego przez użytkownika aby uzyskać dostęp do witryny i bloga, takie jak adres IP, geolokalizacja, unikalny identyfikator sprzętu, typ przeglądarki, język przeglądarka lub inne informacje o podobnym charakterze. Nigdy nie ujawniać danych na temat korzystania z witryny przez indywidualny adres IP.

CO TO SĄ PLIKI COOKIES?

informujemy, że termin „plik cookie” używany w niniejszym dokumencie odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego.

Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

JAK ZBIERAMY INFORMACJE (PLIKI COOKIES)?

Cartrack Polska Sp. z o.o. używa plików cookies w celu dostosowania zawartości stron WWW do preferencji użytkownika oraz optymalizacji procesu korzystania ze stron internetowych. Pliki “cookies” (ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony WWW.
Pliki te w szczególności pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia udoskonalenie ich struktury i zawartości.
Pozwalają na utrzymanie sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
Wspomagają dostarczenie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
Przypominamy również, że Cartrack Polska Sp. z o.o. jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych może umownie powierzać przetwarzanie zebranych w ramach Stron danych innym podmiotom na podstawie art. 31 ww. ustawy.

LINKI DO STRON OSÓB TRZECICH

Strona Cartrack Polska może zawierać linki do innych stron, które z naszego punktu widzenia, mogą zawierać informacje lub narzędzia użyteczne dla naszych użytkowników. Nasza polityka prywatności nie ma zastosowania do stron osób trzecich, w związku z tym, użytkownik odwiedzający inną stronę poprzez naszą, musi przeczytać tę samą politykę prywatności. Nie jesteśmy odpowiedzialni za politykę prywatności lub zawartość innych stron.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA I FORMULARZ KONTAKTOWY

Cartrack Polska przewiduje możliwość udostepnienia subskrypcji newslettera. Jeżeli użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania newslettera, wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami, przewidzianymi na końcu na końcu każdego maila. Cartrack oferuje również internetowy formularz kontaktowy, który umożliwia użytkownikom pozostawienie swoich danych w celu późniejszego kontaktu ze strony Cartrack Polska celem prezentowania informacji na temat oferowanych produktów i usług.
Nasza polityka nie pozwala nam dzielić, sprzedawać, wymieniać ani upoważnić innych do korzystania z adresu e-mail użytkowników w celach komercyjnych bez użytkownik wyrazi zgodę.

CZY MOGĄ NASTĄPIĆ ZMIANY W POLITYCE OCHRONY PRYWATNOŚCI?

Rozwój naszych Serwisów, postęp technologiczny, jak i zmiany przepisów prawnych mogą spowodować konieczność, a nawet obowiązek prawny, wprowadzenia zmian w dotychczas prowadzonej przez Cartrack Polska sp. z o.o. polityce w zakresie ochrony prywatności. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, poinformujemy o nich Użytkowników natychmiast, w ramach zakładki „Polityka prywatności.

Zachęcamy zatem wszystkich Użytkowników do zaglądania do tego miejsca w każdym przypadku połączenia się ze Stroną.